Oferta i cennik

Oferta specjalna dla pacjentów Przychodni nOvum!

Pacjentom Przychodni nOvum, którzy zdecydują o zabezpieczeniu komórek macierzystych w Banku Komórek Macierzystych nOvum, oferujemy rabat w wysokości 25% standardowych cen opłaty wstępnej i podstawowej**, na każdą z wybranych opcji przechowywania komórek krwi pępowinowej. Warunkiem skorzystania z rabatu jest podpisanie umowy z BKM nOvum w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy BKM nOvum.

 

 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół BKM nOvum

Promocja Wiosenna :)!

Zapraszamy rodziców oczekujących dziecka do skorzystania z naszej promocji Wiosennej i zawarcia umowy na pobranie i przechowywanie komórek macierzystych w BKM nOvum. Wszystkim rodzicom, którzy w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 r. zdecydują o przechowywaniu krwi pępowinowej swojego dziecka w BKM nOvum i podpiszą umowę, proponujemy proponujemy rabat na opłatę wstępną oraz  podstawową w wysokości 20% cen standardowych. Rabat oferowany jest zarówno w przypadku ciąży pojedynczej jak i ciąży bliźniaczej oraz dotyczy każdego z wariantów przechowywania depozytów.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół BKM nOvum

Opisy pakietów

Pakiet Standard

 • Jedna kaseta zabezpieczająca.
 • Jedna komora mrożeniowa pozwalająca na przechowywanie do 30 ml krwi pępowinowej.
 • Jeden 2-komorowy próbnik, o łącznej pojemności 1 ml. 2-komorowy próbnik pozwala na wykorzystanie każdej próbki oddzielnie, np. w celu:
  • badania zgodności tkankowej do przeszczepów allogenicznych (gdy biorcą jest członek rodziny lub osoba niespokrewniona);
  • badania genetycznego przechowywanego materiału;
  • namnażania i hodowli komórek.

Pakiet Standard rekomendowany jest, w sytuacji gdy:

 • krew przechowywana jest głównie z myślą o przeszczepach krwiotwórczych i onkologicznych;
 • podczas pobrania udało się odzyskać standardową objętość krwi pępowinowej.

Pakiet Standard PLUS

 • Dwie kasety zabezpieczające.
 • Dwie komory mrożeniowe pozwalające na łączne przechowywanie do 60 ml krwi pępowinowej.
 • Dwa 2-komorowe próbniki, każdy o pojemności 1 ml - łącznie 4 próbniki o kumulatywnej pojemności 2 ml. Dwa 2-komorowe próbniki pozwalają na wykorzystanie każdej próbki oddzielnie, np. w celu:
  • badania zgodności tkankowej do przeszczepów allogenicznych (gdy biorcą jest członek rodziny lub osoba niespokrewniona);
  • badania genetycznego przechowywanego materiału;
  • namnażania i hodowli komórek.

Pakiet Standard PLUS rekomendowany jest, w sytuacji gdy:

 • krew przechowywana jest głównie z myślą o przeszczepach krwiotwórczych i onkologicznych, zarówno dla dziecka jak i do wykorzystania rodzinnego;
 • podczas pobrania udało się odzyskać znaczną objętość krwi pępowinowej;
 • badanie laboratoryjne potwierdza wysoką morfologię krwi

Pakiet MULTI Regeneracja

 • Jedna kaseta zabezpieczająca.
 • Pięć komór mrożeniowych, każda o pojemności 6 ml, pozwalających na łączne przechowywanie do 30 ml krwi pępowinowej. Zawartość każdej z pięciu komór mrożeniowych może być wykorzystana samodzielnie, bez naruszenia pozostałej części depozytu.
 • Jeden 2-komorowy próbnik, o łącznej pojemności 1 ml. 2-komorowy próbnik pozwala na wykorzystanie każdej próbki oddzielnie, np. w celu:
  • badania zgodności tkankowej do przeszczepów allogenicznych (gdy biorcą jest członek rodziny lub osoba niespokrewniona);
  • badania genetycznego przechowywanego materiału;
  • namnażania i hodowli komórek.

Pakiet MULTI Regeneracja rekomendowany jest, w sytuacji gdy:

 • krew przechowywana jest z myślą o przeszczepach w medycynie regeneracyjnej oraz krwiotwórczych i onkologicznych, zarówno dla dziecka jak i do wykorzystania rodzinnego. Możliwość dowolnego łączenia zawartości komór mrożeniowych pozwala na wielokrotne wykorzystanie materiału do wielokrotnych przeszczepień. Pakiet MULTI Regeneracja jest propozycją przygotowaną z myślą o intensywnym rozwoju medycyny regeneracyjnej i wdrożeniach kolejnych zastosowań komórek macierzystych;
 • podczas pobrania udało się odzyskać standardową objętość krwi pępowinowej.

Pakiet MULTI Regeneracja PLUS

 • Dwie kasety zabezpieczające.
 • Dwa zestawy po pięć komór mrożeniowych. Każda komora mrożeniowa o pojemności 6 ml. Łącznie pakiet pozwala na przechowywanie do 60 ml krwi pępowinowej w 10 porcjach umieszczonych w niezależnych komorach mrożeniowych. Zawartość każdej z dziesięciu komór mrożeniowych może być wykorzystana samodzielnie, bez naruszenia pozostałej części depozytu. Porcje mogą być łączone ze sobą w dowolnych ilościach, wykorzystane jednocześnie lub kolejno, w zależności od rodzaju przeszczepu.
 • Dwa 2-komorowe próbniki, każdy o pojemności 1 ml – łącznie 4 próbniki o kumulatywnej pojemności 2 ml. Dwa 2-komorowe próbniki pozwalają na wykorzystanie każdej próbki oddzielnie, np. w celu:
  • badania zgodności tkankowej do przeszczepów allogenicznych (gdy biorcą jest członek rodziny lub osoba niespokrewniona);
  • badania genetycznego przechowywanego materiału;
  • namnażania i hodowli komórek.

Pakiet MULTI Regeneracja PLUS rekomendowany jest, w sytuacji gdy:

 • rodzice decydują o maksymalnym zabezpieczeniu dziecka oraz / lub rodzeństwa dziecka i o przygotowaniu się na wielokrotną możliwość wykorzystania komórek macierzystych w przyszłości. Pakiet przygotowany jest z myślą o rozwoju medycyny w zakresie kolejnych zastosowań komórek macierzystych w przeszczepach regeneracyjnych oraz dostępności laboratoriów specjalizujących się w namnażaniu komórek macierzystych do rekonstrukcji tkanek i organów;
 • krew przechowywana jest także z myślą o przeszczepach krwiotwórczych i onkologicznych, zarówno dla dziecka jak i do wykorzystania rodzinnego. Możliwość dowolnego łączenia zawartości komór mrożeniowych pozwala na wielokrotne wykorzystanie materiału do wielokrotnych przeszczepień;
 • podczas pobrania udało się odzyskać dużą objętość krwi pępowinowej;
 • badanie laboratoryjne potwierdza wysoką morfologię krwi.

OPCJA PLUS

OPCJA PLUS jest uzupełniającą usługą, która umożliwia pobranie krwi łożyskowej, bezpośrednio po pobraniu krwi pępowinowej. Pakiet oferujemy w połączeniu z dowolnym pakietem na pobranie krwi pępowinowej.

W przypadku, kiedy rodzice zdecydują się na dodatkowe pobranie krwi łożyskowej, standardowy zestaw pobraniowy krwi pępowinowej zostanie powiększony o:

 • dodatkowy zestaw medyczny oraz pojemnik kolekcyjny służący do pobrania krwi łożyskowej.

OPCJA PLUS rekomendowana jest, w sytuacji gdy:

 • rodzice mają na uwadze maksymalne zabezpieczenie dziecka oraz / lub rodzeństwa dziecka i podejmują decyduję o odzyskaniu możliwie największej liczby komórek macierzystych podczas porodu.

Informacja dodatkowa

Liczbę komórek macierzystych odzyskanych z krwi pępowinowej można powiększyć o dodatkowe pobranie krwi z łożyska bezpośrednio po jego urodzeniu. Skład i zastosowanie krwi pępowinowej oraz krwi pobranej z łożyska są identyczne. Dzięki uzupełniającemu pobraniu zyskujemy dodatkową porcję zamrożonego materiału zawierającą komórki macierzyste (max 20 ml), które można wykorzystać zarówno w przeszczepach hematologicznych jak i medycynie regeneracyjnej.

W takim przypadku pobranie krwi odbywa się w następującej kolejności:

 • bezpośrednio po zakończeniu porodu i odpępnieniu dziecka, położna pobiera krew z pępowiny,
 • następnie pobiera krew z urodzonego łożyska. Krew pobierana jest z naczynia krwionośnego znajdującego się w łożysku

Dla każdego z pobrań przeznaczony jest oddzielny komplet medyczny i pojemnik kolekcyjny. Obydwa pojemniki znajdują się w jednym zestawie przygotowanym do zabrania do szpitala w którym planowany jest poród. Po pobraniu materiał jest analizowany w laboratorium i w przypadku pozytywnej weryfikacji parametrów morfologicznych zamrażany w oddzielnej kasecie mrożeniowej. Ponieważ komórki zostają zamrożone w porcji niezależnej od komórek pobranych z pępowiny, można je wykorzystać (np. do przeszczepu rodzinnego) bez naruszenia podstawowego depozytu. Odzyskanie komórek macierzystych z łożyska, to szansa na zwielokrotnienie możliwości wykorzystania przechowywanych komórek.

Opłata Wstępna zestaw do pobrania krwi

  ciąża pojedyncza
jedno dziecko
ciąża mnoga
dwoje dzieci

Zestaw pobraniowy*
pobranie krwi pępowinowej

520 zł. 650 zł. 800 zł. 1 000 zł.

OPCJA PLUS (krew łożyskowa)
dodatkowe pobranie krwi łożyskowej

120 zł. 150 zł. 160 zł. 200 zł.

*W przypadku niewykorzystania (nienaruszenia) zestawu do pobrania krwi i jego zwrotu do biura BKM nOvum, zwracamy Państwu przelewem kwotę Opłaty Wstępnej


Opłaty podstawowe za pobranie, preparatykę i badanie, zdeponowanie komórek macierzystych oraz ich przechowywanie w pierwszym roku życia dziecka

  ciąża pojedyncza
jedno dziecko
ciąża mnoga
dwoje dzieci

Pakiet Standard

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard i dla kogo jest ta oferta
1 280 zł. 1 600 zł. 2 320 zł. 2 900 zł.

Pakiet Standard PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard PLUS i dla kogo jest ta oferta
1 520 zł. 1 900 zł. 2 640 zł. 3 300 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja i dla kogo jest ta oferta
1 360 zł. 1 700 zł. 2 480 zł. 3 100 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja PLUS i dla kogo jest ta oferta
1 600 zł. 2 000 zł. 2 800 zł. 3 500 zł.

OPCJA PLUS (krew łożyskowa)

Zobacz, co zapewnia krew łożyskowa i kiedy warto skorzystać z tej opcji
560 zł. 700 zł. 560 zł. 700 zł.

Opłaty roczne za przechowywanie komórek macierzystych w kolejnych latach życia dziecka

  ciąża pojedyncza
jedno dziecko
ciąża mnoga
dwoje dzieci

Pakiet Standard

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard i dla kogo jest ta oferta
492 zł. 800 zł.

Pakiet Standard PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard PLUS i dla kogo jest ta oferta
800 zł. 1 200 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja i dla kogo jest ta oferta
650 zł. 1 000 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja PLUS i dla kogo jest ta oferta
850 zł. 1 300 zł.

OPCJA PLUS (krew łożyskowa)

Zobacz, co zapewnia krew łożyskowa i kiedy warto skorzystać z tej opcji
140 zł. 200 zł.

Rabaty i opłaty specjalne za przechowywanie komórek macierzystych przy jednorazowej opłacie za wieloletnie przechowywanie

Pakiet Standard

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard i dla kogo jest ta oferta
5 lat -1 900 zł. 2 460 zł.
10 lat -3 000 zł. 4 920 zł.
17 lat -5 000 zł. 8 364 zł.

Pakiet Standard PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet Standard PLUS i dla kogo jest ta oferta
5 lat -3 200 zł. 4 000 zł.
10 lat -5 800 zł. 8 000 zł.
17 lat -8 600 zł. 12 600 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja i dla kogo jest ta oferta
5 lat -2 500 zł. 3 250 zł.
10 lat -4 500 zł. 6 500 zł.
17 lat -6 500 zł. 11 050 zł.

Pakiet MULTI Regeneracja PLUS

Zobacz, co składa się na Pakiet MULTI Regeneracja PLUS i dla kogo jest ta oferta
5 lat -3 500 zł. 4 250 zł.
10 lat -6 000 zł. 8 500 zł.
17 lat -9 000 zł. 14 450 zł.

Opcja PLUS (krew łożyskowa)

Zobacz, co zapewnia krew łożyskowa i kiedy warto skorzystać z tej opcji
5 lat -600 zł. 700 zł.
10 lat -1 000 zł. 1 400 zł.
17 lat -1 600 zł. 2 380 zł.

**Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na comiesięczne, nieoprocentowane raty.  

O szczegóły prosimy pytać w biurze banku (pon. - pt. w godz. 07:00 - 17:00, e-mail: info@novumbank.com).

Ceny zawierają podatek VAT (23%)

Strona internetowa na której Państwo znajdujecie się, ma charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje na niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 K.C oraz innych właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie należy ich wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych bezpośrednio w Banku Komórek Macierzystych nOvum. Mając zatem na względzie charakter tej strony internetowej, rodzaj informacji na niej przedstawionych oraz specyfikę ich uaktualniania, nOvum sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność lub aktualność zawartych na niej informacji, jednakże będzie dokładała wszelkich starań aby zamieszczone publikacje były precyzyjne i bieżące.

 

Dokumenty do pobrania

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji