Zaufali BKM nOvum

Edyta oraz Cezary Pazura

To niesamowite jak wielki potencjał kryje w sobie tak mała komórka!

O możliwości pobrania krwi pępowinowej dowiedzieliśmy się podczas zajęć w szkole rodzenia. Tematyka komórek macierzystych od razu wydała nam się bardzo interesująca,  przede wszystkim ze względu na ich szczególne właściwości i trwające badania nad wykorzystaniem tych komórek w takich dziedzinach medycyny jak kardiologia, neurologia, czy też okulistyka. To niesamowite jak wielki potencjał kryje w sobie tak mała komórka!