Zaufali BKM nOvum

Anna Jadowska

...tak na wszelki wypadek, aby nic nie stanęło na drodze naszego Szczęścia…

Niedawno zostałam Szczęśliwą Mamą - bardzo chcę aby ta radość trwała już zawsze.

Zabezpieczyłam mojego syna deponując krew pępowinową w Banku Komórek Macierzystych Novum - ...tak na wszelki wypadek, aby nic nie stanęło na drodze naszego Szczęścia…