Od decyzji do zdeponowania krwi - krok po kroku

Zdeponowanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej Państwa dziecka jest procesem bardzo prostym, a my w nOvum zrobimy wszystko, żeby Państwu w tym pomóc. Oto kolejne jego etapy:

 1. Decyzja i podpisanie umowy
  Kiedy zdecydują się Państwo przechowywać komórki macierzyste swojego dziecka należy skontaktować się z nOvum (tel. 22 5668023, 22 566 80 73, 605 66 80 73) w celu umówienia się na podpisanie umowy o przechowywanie komórek macierzystych Państwa dziecka i odebranie zestawu do pobrania krwi pępowinowej.
  Poza Warszawą zestaw może być przekazany Państwu przez przedstawiciela nOvum lub przesłany do rodziców na adres domowy.
  Aby usprawnić i przyspieszyć procedurę przygotowania umowy i zestawu prosimy o wypełnienie i przesłanie do nOvum wypełnionego formularza deklaracji (faks 22 566 80 73). Na jego podstawie przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

 2. Poród 
  Kiedy zacznie się poród, należy zabrać do szpitala zestaw pobraniowy i wręczyć go personelowi na bloku porodowym, który pobierze krew pępowinową po urodzeniu Państwa dziecka.
  Uwaga! Prosimy też o telefon do nas z informacją o rozpoczęciu i zakończeniu porodu (tel. 605 66 80 73).

 3. Transport
  Po porodzie nOvum zadba o to, by krew została odebrana ze szpitala i dostarczona do naszego laboratorium w ciągu 24 godzin.

 4. Przygotowanie próbki
  Kiedy krew pępowinowa dociera do nOvum jest badana by ustalić czy nadaje się do przyszłego użytku. Poddaje się ją obróbce laboratoryjnej w celu zmniejszenia jej objętości i usunięcia zbędnych i niekorzystnych składników krwi. Zamraża się i przechowuje komórki macierzyste, które znajdują się wśród krwinek białych (WBC). Badamy również wirusologię, bakteriologię oraz stężenie i żywotność komórek.

 5. Zdeponowanie w banku komórek macierzystych 
  Jeśli pierwsze wyniki testów są pozytywne, krew zostaje przygotowana do zamrożenia i umieszczona w naszym kriobanku, gdzie jest przechowywana w ciekłym azocie w temperaturze ok. - 190oC.
  Cała procedura zamrożenia i umieszczenia materiału w kriobanku następuje w trakcie 24 godzin od urodzenia się dziecka i pobrania krwi pępowinowej. Po około trzech tygodniach po urodzeniu dziecka, otrzymujecie Państwo pisemne potwierdzenie dotyczące zamrożenia materiału i pozytywnych wynikach wszystkich badań. Następnie otrzymują Państwo świadectwo depozytu wraz z wszystkimi wynikami badań, protokołem z preparatyki i innymi danymi dotyczącymi zamrożonego materiału.