Certyfikaty

Pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności Banku Komórek Macierzystych nOvum

Zaświadczenie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej

Certyfikat Uczestnictwa w programie Sysmax International Quality Assurance System za rok 2011

Certyfikat uczestnictwa RIQAS

Certyfikat Uczestnictwa w programie Sysmax International Quality Assurance System za rok 2002

Zaświadczenie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej